24-Hour Help-Line:
Republika Srbija
+381 60 66 88 439
Republika Srpska
+387 66 77 05 70

Terapija Medtronic MiniMed Paradigm VeoTM MMT-754, Insulinska pumpa eksterna

Insulinska pumpa snabdeva organizam insulinom na način koji je sličniji prirodnom načinu snabdevanja insulinom preko pankreasa od svih dosadašnjih metoda lečenja dijabetesa.

Svim ljudima, onima koji imaju i onima koji nemaju dijabetes, za normalno funkcionisanje organizma bez hrane, potreban je bazalni endogeni insulin. Takođe nam je svima potrebna doza insulina «po potrebi», kada unesemo hranu. Osobe koje nisu obolele od dijabetesa mogu da se oslone na to da će pankreas da proizvede potrebnu količinu insulina. Osobe obolele od dijabetesa moraju da uzimaju insulin na način koji je najsličniji načinu na koji ga proizvodi pankreas.

Većina osoba sa dijabetesom, koja uzima više od jedne injekcije insulina dnevno, koristi dugo delujući insulin. Njime su pokrivene potrebe za bazalnim endogenim insulinom. Brzodelujući insulin koriste posle unošenja hrane. Kod terapije insulinskom pumpom koristi se samo brzodelujući insulin. Pacijent sam kontroliše kada i u kojoj dozi dobija insulin.

Samo za stručnu javnost!

MiniMed Paradigm Insulin Pump Paradigm Veo MMT 754 - broj rešenja 515-02-02541-16-001, datum izdavanja 26.12.2016.